Arkitekt
Tekniska Högskolan, Otnäs
-1987
Generalplansplanerare
Iidensalmi stad, planavdelningen
1988-1990
Områdesarkitekt
Fjäll-Lappland (Muonio, Kittilä, Kolari, Enon­tekiö)
1990-2000
Vs. planerare
Pargas stad, miljöavdelningen
2000-2001
Projektledare
Pargas stad, Pargas Malm -projektet
2001-2004
Marknadsförare
Pargas stad
2004-2005
Privatföretagare
Päivi Tallberg Design F:ma / Skärgårdsarkitekt
2003-
Till framsidan