Pargas
Utbyggnad av egnahemshus. (2008-2012)
Pargas
Utbyggnad av egnahemshus - ny övre våning. (2011)
Pargas
Utbyggnad av egnahemshus - ett torn. (2010)
Pargas
Utbyggnad av egnahemshus. (2010)
Hangö
Utbyggnad av egnahemshus - ny övrevåning. (2009-2010)
Pargas
Renovering och utbyggnad, garage och lillstuga. (2005-2009)
Pargas
Gårdsbyggnad. (2005)
Pargas
Renovering och utbyggnad. (2003)
Lundo
Förändring av farstun, samt ny nedre farstu på huspaket. (2001)
Till framsidan