Pargas
Idéskiss för glasveranda. Bygglovsritningar. (2009)
Pargas
Idéskiss för utbyggnad av glasveranda. Bygglovsritningar. (2009)
Pargas
Ny fritidsbostad. Ombyggnad av gamla fritidsbostaden till gäststuga. Förråd och paviljong. (2006-2007)
Västanfjärd
Idéskiss för tillbygge och renovering. (2008)
Till framsidan