Tavlans kortare sida kan vara högst 3 meter!
Tavlan kan lamineras eller inramas.
Till framsidan